Constructie bulk silo’s Maastricht

Type constructie: Constructie bulk silo’s

Klant: LDL  Bulkhandeling B.V.

Architect: Lenaerts Jacques

Constructeur: Adviesbureau Storms

Gewicht: 60 Ton

Conservering: Gespoten

Uitvoering: Voorjaar 2018